1800-2000-60

24/7 תמיכה טלפונית

סיעוד ביתי

הסיעוד הביתי מאפשר לקשיש להישאר בסביבת מגוריו ולקבל סיוע בפעולות יומיומיות מבלי לאבד את תחושת העצמאות.

גמלת סיעוד (חוק סיעוד)

גמלת סיעוד נקראת גם חוק סיעוד שניתנת על ידי הביטוח לאומי. לפיכך ביטוח לאומי נותן גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל פרישה והוא גר בביתו, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יומית כמו: רחצה,הלבשה, הגשת מזון, אכילה, התהלכות בבית וכיו”ב,או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו. שירות הסיעוד ניתן רק לקשישים שזקוקים לסיוע ועזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יומית, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית.

השירותים האפשריים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו שירותים אלה וניתן לספק לו אותם:

 • עזרה של מטפל/ת בבית המבוטח.
 • טיפול במרכז יום לקשישים.
 • אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.
 • משדר מצוקה.
 • שירותי מכבסה.

השירותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד. על מנת לקבל גמלת סיעוד יש למלא טופס הגשת תביעה לגמלת סיעוד.

זכאות לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי

תנאים הקובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד:

 • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
 • מבחן הכנסה:

תנאים נוספים:

 • קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים, המשולמת על ידי מדינה אחרת, לא תילקח בחשבון כהכנסה.
 • הוא אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.
 • נמצא שהקשיש זקוק לעזרתו במידה רבה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יומית כמו: להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכו’.., או הוא שנמצא שהינו זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
 • הוא גר בביתו, לא במוסד.

מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות לא יהיה זכאי לגמלה. ומי שמאושפז בבית חולים,זכאי לגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוז.

תהליך הזכאות

לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף המוסד לביטוח לאומי, תתבצע בביתו של מגיש התביעה בדיקת מבחן תלות, אשר יבצע איש מקצוע (אחות או פיזיוטרפיסט). כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה. על פי תוצאות הבדיקה של הבודק יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את תקופת הזכאות ושיעור גמלת הסיעוד שלה יהיה זכאי.

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית. אם המבוטח אינו עונה על התנאים המפורטים, יודיע לו המוסד לביטוח לאומי בכתב, שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, במצב זה התובע יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת.

על פי חוק ביטוח סיעוד, זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו בביצוע פעולות היום יומית ובניהול משק הבית, על מנת להקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו והכול לפי מסגרת הזכאות.

במידה והחמיר מצבו הרפואי של המבוטח עליו או על משפחתו להגיש תביעה להחמרת מצב אל המוסד לביטוח לאומי לבדיקה מחודשת ולהגדיל את זכותו להוסיף שעות נוספות לגמלת הסיעוד לה הוא זכאי.הזכאות לגמלת סיעוד אינה נקבעת לצמיתות. כמו כן הועדה המקומית המכילה עובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי, היא שתקבע אילו שירותים יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד ומי ייתן לו אותם, לפי שיעור אחוז גמלת הסיעוד לה זכאי המבוטח, ועל פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים (עובד סוציאלי ואח/ות).

בבית המבוטח יבקר עובד סוציאלי מטעם שירותי הרווחה במקום או אחות קופת חולים על מנת לבדוק מהם השרותים להם זקוק המבוטח ובאיזו חברת סיעוד יקבל את השרות. את שירותי הסיעוד יספקו חברות סיעוד וארגונים שהוכרו כנותני שירותים.

במידה והקשיש קיבל דחייה מהמוסד לביטוח לאומי ואינו מסכים איתה הוא או האופוטרופוס הממונה עליו רשאי לערער על ההחלטה לפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה על סירוב מהמוסד לביטוח לאומי.

סיעוד ביתי

מבחן תלות ביטוח לאומי

מטרת מבחן התלות היא להגדיר מהי רמת העזרה לה זקוק הקשיש בפעולות היומיום ובכך לקבוע את זכאותו לקבלת גמלת סיעוד מטעם חוק סיעוד או לקבלת היתר להעסקת עובד זר. מבחן התלות מתבצע מבחן התלות על ידי אחות, פיזיותראפיסט או רופא המגיעים לקשיש הביתה ולאחר תאום מראש. זאת לאחר פניית הקשיש לביטוח הלאומי באמצעות הגשת טופס הבקשה לגמלת סיעוד או בקשה ליצוע מבחן תלות לקשיש שאינו זכאי לגמלת סיעוד עקב הכנסותיו ומעוניין להעסיק עובד זר.

טופס הגשת תביעה לגמלת סיעוד

מבחן חוזר

בין אם בוצע מבחן התלות החוזר ביוזמת הביטוח הלאומי או ביוזמת הקשיש (עקב החמרה במצבו או ערעור על הציון שקיבל במבחן התלות) יש לדעת כי הביטוח הלאומי רשאי להפחית את הניקוד על סמך ביצועי הקשיש במבחן התלות ולאור זאת להפחית את מספר השעות להם זכאי הקשיש ואף את הגמלה כולה. לאור זאת חשוב לוודא לפני הבקשה למבחן חוזר כי מצבו של הקשיש אכן הוחמר לפי הקריטריונים המפורטים למעלה. עם זאת בהחלטה שנקבעה בתאריך 13.12.11 בישיבת הביטוח הלאומי נקבע כי אם תוצאות המבחן התלות החוזר נמוכות בחצי נקודה מהנדרש על מנת להישאר ברמת הזכאות שהיתה ערב הבדיקה, לא תנוכה חצי נקודה זו על מנת שלא לפגוע בקשיש.

זכרו – מבחן התלות בודק את מידת העזרה לה זקוק הקשיש ולא את מידת הקושי בביצוע פעולות היומיום!

שינוי גודל גופנים

שירותי סיעוד עד הבית

השאירו פרטים:

מוקד ייעוץ חינם