1800-2000-60

24/7 תמיכה טלפונית

תכירו את ששת הרמות של מצב תקפודי אצל קשישים

כשמדברים על מצבו של הקשיש, משתמשים רבות במונח “מצב תפקודי”. צמד המילים הללו מבטאות את יכולתו התפקודית של הקשיש ומסמלות את דרגות העזרה להן הוא זקוק בתפקודי היומיום.  (ADL- Activities of Daily Living) הנחוצות לתפקוד חיוני של כל אדם. שש הפעולות שהוגדרו לשם כך הינן: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים ולהיות נייד. ההבנה באלו פעולות יומיומיות זקוק הקשיש לעזרה, מסייעת לנו להגדיר אלו אפשרויות מגורים מתאימות לו ומהן הזכויות המגיעות מרשויות המדינה.

מצב תפקודי עצמאי

קשיש עצמאי הינו קשיש אשר אינו זקוק לעזרה בביצוע פעולות היומיום ומבצע אותן לבדו: הוא מתרחץ, מתלבש, אוכל, מתפנה לנוחיות (שירותים) והולך מרחק סביר ברגל. כל זאת ללא הזדקקות לעזרה. על קשישים עצמאיים אחראי במדינת ישראל- משרד הרווחה (שיבוץ לבית אבות לעצמאיים ותשושים או דיור מוגן).

מצב תפקודי תשוש

קשיש זה זקוק לעזרה לעיתים קרובות, עקב בריאות לקויה הנובעת ממחלה כרונית, נכות או סיבות אחרות. אלו מקשות אליו לבצע את פעולות היומיום באופן עצמאי, אך בסיוע של עזרה קלה הוא יהיה מסוגל להתרחץ, להתלבש, לצאת מביתו, להתפנות לשירותים או לאכול. על קשישים עצמאיים אחראי במדינת ישראל משרד הרווחה (שיבוץ לבית אבות לעצמאיים ותשושים).

מצב תפקודי סיעודי

קשיש המוגדר כסיעודי, זקוק לעזרה מלאה בתפקודי היומיום, לרוב משום שהוא מרותק למיטה או עקב פגיעה בצלילות מחשבתו וליקוי בהתמצאותו במרחב. מכאן שללא עזרה זו הוא אינו יכול לבצע לבדו את הפעולות הללו: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים ולהיות נייד. בדרך כלל אדם שאינו מסוגל לבצע שלוש מתוך שש הפעולות הללו, יחשב לרוב כסיעודי. על קשישים סיעודיים אחראי במדינת ישראל משרד הבריאות (על השיבוץ לבית אבות סיעודי).

הגדרות תפקוד

מצב תפקודי סיעודי מורכב

קשיש זה זקוק לעזרה בפעולות היומיום אך בנוסף גם זקוק להתערבות רפואית או טיפול רפואי קבוע, לדוגמא- טיפול דיאליזה כרוני עקב אי ספיקת כליות. החל מה-1 לינואר 2009, חולים המוזנים בזונדה (צינור הזנה דרך האף) או ב- PEG צינור הזנה ישירות לקיבה, מוגדרים כסיעודיים (הזקוקים להשגחה מלאה בבית אבות סיעודי). במדינת ישראל, על קשישים סיעודיים מורכבים אחראיות קופות החולים.

מצב תפקודי “תשוש נפש”

מצב תפקודי זה כולל מגוון קשיים קוגניטיביים (שכליים) בדרגות חומרה שונות, המתרחשות באופן חולף או קבוע והכוללות: חוסר התמצאות במרחב, חוסר עניין בנעשה סביב, אדישות, אפאטיות, חוסר מודעות לצרכים. אלו עלולים להוביל לעיתים לחוסר שליטה מצד תשוש הנפש ואף לאלימות (מצב זה מצריך השגחה של 24/7 בבית אבות לסיעודים ותשושי נפש). על קשישים תשושי נפש אחראי במדינת ישראל משרד הבריאות.

מהו תשוש נפש?

חולה החווה מגוון קשיים קוגניטיביים (שכליים) בדרגות חומרה שונות, נחשב במצב תפקודי של “תשוש נפש”.

מה ההבדל בין תשוש לבין סיעודי?

קשיש המוגדר תשוש, זקוק לסיוע קל יותר. קשיש המוגדר כסיעודי, זקוק לעזרה מלאה בתפקודי היומיום.

מה הטיפול המומלץ למי שמוגדר תשוש נפש?

בדרך כלל הטיפול הנדרש יהיה בבית אבות או במוסד ייעודי.

שינוי גודל גופנים

שירותי סיעוד עד הבית

השאירו פרטים:

מוקד ייעוץ חינם