1800-2000-60

24/7 תמיכה טלפונית

בתי אבות סיעודיים ולתשושי נפש

בתי אבות לסיעודיים ולתשושי נפש, נקראים לרוב בתי חולים סיעודיים משום שבמצבים תפקודיים אלו זקוק האדם לטיפול והשגחה למשך כל שעות היממה ולכן הוא מקבל טיפול צמוד כמו בבתי חולים.

בתי אבות אלו נמצאים בפיקוח משרד הבריאות מתוקף פקודת בריאות העם (1940), חוק ביטוח בריאות ממלכתי (1994) וחוק זכויות החולה (1996), המגדירים את התנאים לקבלת רישיון להקמת מוסד סיעודי לטיפול ממושך והסטנדרטים הנדרשים לניהולו השוטף והתקין מבחינת מבנה בית האבות, התנאים הפיזיים והציוד בו, מספר המיטות, תקני כוח האדם והכשרתו המקצועית, הטיפול הניתן לדיירים ועוד. תוקף הרישיון הניתן הינו בן שלושה חודשים לשנתיים (ככל שתוקף הרישיון ארוך יותר, כך איכות הטיפול הניתנת בבית האבות טובה יותר) ומוסד שאינו עומד בתקנים אלו או שאינו פועל ברישיון דינו להיסגר.

הגדרות תפקודיות:

מצב הקשיש הרפואי צריך להיות מוגדר מרופא/ אחות על מנת לדעת איזה מוסדות מתאימים להגדרה של הקשיש.

הפנייה לבית האבות:

אשפוז האדם בבית אבות לסיעודיים ולתשושי נפש יעשה רק לאחר שהוגדר כמתאים לכך מבחינת מצבו התפקודי. במצב כזה, ניתן לפנות לכל בית אבות על מנת לסדר את שהייתו באופן פרטי. כמו כן ניתן לפנות לאחת מלשכות הבריאות לשם קבלת סיוע במימון האשפוז (“קוד”), זאת מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם לנוהלי משרד הבריאות . הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית בהתאם לגובה ההכנסות של הקשיש המועמד לאשפוז ובני משפחתו.

בתי אבות סיעודיים ולתשושי נפש

חתימת חוזה בין הדייר לבית האבות

היות ובית האבות מהווה בעצם את ביתו של הזקן בערוב ימיו, חשוב להתבונן בחוזה הכניסה בתשומת לב מתוך חשיבה לטווח הארוך במידה ומצבו של הזקן ידרדר מבחינה פיזית או מנטאלית. מבחינה משפטית, החוזה הניתן לחתימה מהווה חוזה אחיד- הכוונה לכך , על פי חוק החוזים האחידים (1982), היא שתוכנו של החוזה נכתב על ידי בית האבות ואינו משתנה עבור כל דייר באופן ספציפי. לאור זאת, יש לשים לב לכך שהחוזה לא יכיל תנאים מקפחים- שמשמעותם, תנאים בחוזה המטיבים רק עם צד אחד (בדרך כלל בית האבות) ועל פי החוק ולאחר בדיקת בית המשפט עשויים להתבטל (במידה ולא שונו כל מיני סעיפים בחוזה המקורי לטובת הדייר).

לאור זאת, חשוב לקרוא את החוזה בריכוז ולשאול את כל השאלות הנדרשות על מנת להבין את משמעויותיו השונות עד הסוף.

כניסה למוסד הסיעודי

בסיום התהליך, לרבות חתימת כלל המחויבים במשפחה על התחייבויותיהם, יוכל המתאשפז לעבור למוסד הנבחר. ההעברה למוסד תתבצע בתיאום עם המאושפז ו/או בני משפחתו, ועם המוסד.

בהתאם לחוזר מנהל רפואה 5/96, אם המאושפז שהה במוסד הסיעודי במימון פרטי לפני אישור אשפוזו באמצעות משרד הבריאות, נאסר על המוסד לגבות הפרשי תשלום מהמאושפז או מבני משפחתו במעבר מאשפוז פרטי לאשפוז באמצעות משרד הבריאות.

ביום כניסתו לבית האבות, יתקבל הדייר החדש על ידי האחות הראשית או אחראית במחלקה. ייפתח לו תיק אישי המכיל את כל מסמכיו הרפואיים, דוח סוציאלי, גיליון הערכה סיעודי וכדומה. הדייר יופנה למחלקה המתאימה ויכיר את הצוות ואת חדרו האישי. הוא ישמע הסבר על סדר היום במחלקה, השירותים הניתנים בה, שעות הביקורים וכדומה. כמו כן, יש לבדוק מהם החפצים שניתן להשאירם בחדרו של הדייר ושהינם בעלי ערך אישי- סנטימנטלי עבורו. יש לשוחח עם הצוות לגבי מדיניותם בנוגע להשארת חפצי ערך.

בהמשך תיערך שיחה על מנת לקבל את מלוא האינפורמציה על מצבו של הדייר, התרופות שהוא לוקח ופרטים חשובים לגביו וכן יערכו בדיקה רפואית על ידי רופא המחלקה ובדיקה סיעודית- תפקודית על ידי האחות והפיזיותראפיסט.

בהמשך גם יילקחו פרטי בני המשפחה לשם שמירה על קשר רציף ויצירת קשר במקרי חירום.בשיחת הפתיחה, ניתן לקבל מידע על השירותים הבאים:

פעילות חברתית – רצוי שבבית האבות תקיים פעילות חברתית אשר תהיה מותאמת למצב הדיירים במחלקה ותתרום לרווחתם האישית ולאיכות חייהם- הדלקת נרות שבת, תעסוקה יומית וכן ערבי חגים ותרבות או חגיגת ימי הולדת הינם דוגמאות לכך.

בדיקות – יש לערוך לדיירי המחלקה בדיקה תקופתית אחת לחודש לפחות ואשר תכלול בדיקה גופנית, שמיעת תלונות המטופל, התייחסות לבדיקות המעבדה, בדיקת רמת הסוכר בדם לחולי סכרת והתקדמות לפי התוכנית הטיפולית. אחת לחצי שנה יתבצעו בדיקות מעבדה יזומות לכלל הדיירים.

מתן סביבה בטוחה – על פי נהלי משרד הבריאות, בית אבות הנמצא ברישיון חייב לספק סביבת חיים בטוחה לדיירי המחלקה, הכוללת בן השאר: נגישות ללחצני מצוקה בחדרי הדיירים ובשירותים, בטיחות הדיירים על ידי הרכבת דפנות מיטה במידת הצורך, התאמת ציוד המחלקה למצבם התפקודי של החולים, השגחת הצוות לאורך שעות היממה, אספקת שירותי חימום ומיזוג בהתאם לעונת השנה ועוד.

שאלות נפוצות

מה זה תשוש נפש?

תשוש נפש הוא בן אדם חולה הסובל מירידה קוגניטיבית והפרעות התנהגותיות שיכולות לכלול בעיות זיכרון, התמצאות הזמן ובמרחב או אדישות דברים שעשויים לשקף סכנה על חיי ובריאות החולה.

 מה ההבדל בין תשוש נפש סיעודי?

תשושים בדרך כלל הינם אנשים שחובים ירידה קוגנטיבית שצריכים עזרה חלקית, סיעודי הינו בן אדם שצריך עזרה מלאה, יכול להיות שתשוש נפש , הגדרה המתייחסת למצב הקוגנטיבי, יהיה גם סיעודי.

באילו מוסדות ניתן לאשפז תשושי נפש? 

יש מחלקות תשושי נפש בבתי חולים גריאטריים ומרכזי אשפוז המורשים על ידי משרד הבריאות.

האם אשפוז של תשוש נפש ממומן על ידי משרד הבריאות?

אשפוז תשוש נפש יכול להיות ממומן באופן עצמי או בהשתתפות משרד הבריאות, מימון משרד הבריאות באמצעות “קוד” 
 
שינוי גודל גופנים

שירותי סיעוד עד הבית

השאירו פרטים:

מוקד ייעוץ חינם