מענקים למקבלי קצבת זקנה

מענק חימום:

פעם בשנה משולם מענק חד-פעמי משפחתי  בגובה 536 ₪ (נכון לינואר 2012) עבור חימום למקבל קצבת זקנה  ולמקבלי גמלת זקנה מיוחדת שמתקיימים בהם התנאים האלה:

הקשיש מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה ו מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק חודשיים לכל הפחות.

המענק משולם באופן אוטומטי יחד עם קצבת הזקנה בחודש אוקטובר.

מענק פטירה:

מענק פטירה הוא מענק חד-פעמי בגובה 8,475 ₪ (נכון לינואר 2012) והינו משולם במקרים הללו: 

במידה והנפטר קיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, שאירים, נכות כללית או שירותים מיוחדים לנכים, ישולם מענק חד-פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו. באין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי. מענק הפטירה משולם בדרך כלל באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.

אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה, ישולם למקבל הקצבה מענק פטירה באופן אוטומטי.

במקרה של פטירתם של שני בני הזוג בהפרש זמן קצר, ישולם מענק פטירה גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה ואם מתקיימים כל התנאים האלה (במקרה זה יש להגיש תביעה למענק פטירה) להפוך את זה ללינק:
1. מכוחו של המנוח הייתה זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
2. בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ולא שולם מענק פטירה.
3. אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי.

תעודת פטירה מונפקת על ידי משרד הפנים.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60