מענקים למקבלי קצבת שארים

בקשת דמי מחייה לילדים

זכאים לדמי מחיה הם יתום, שעקב פטירת הורהו משולמת קצבת שאירים או גמלת שאירים מיוחדת. יתום משני הורים המקבל שתי קצבאות שאירים, זכאי לדמי מחיה מכוחו של כל הורה. כמו כן, משולמים דמי המחיה ליתומים שלומדים בישראל ושעיקר זמנם מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית, ובתנאי שסיימו 8 שנות לימוד חובה, והחזקתם אינה על חשבון המדינה. נוסף על התנאים האלה, קיים מבחן הכנסות.  אלמן/ה זכאים לקבל דמי מחיה בעבור ילדיהם, גם אם לא משולמת תוספת קצבה בעבורם.
שיעור דמי המחיה לילדים שמשולמת להוריהם קצבת שאירים ותוספת בעדם הינה 551 ₪ לחודש (נכון לחודש ינואר 2012). שיעור דמי המחיה לחודש לילדים שלא משולמת להוריהם קצבת שאירים הינו 763 ₪.

אופן הגשת הבקשה- המוסד לביטוח לאומי שולח לפני פתיחת שנת הלימודים טופס תביעה לדמי מחיה למשפחת הנפטר. יש למלא את הטופס, לצרף אליו אישור על הכנסות ואישור מבית הספר על לימודי הילד, ולשלוח אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, אל מחלקת זקנה ושאירים.
עבור כל שנת לימודים יש למלא טופס תביעה חדש לדמי מחיה.

מענק בר-מצווה משולם לילדה בהגיעה לגיל 12 שנה ולילד בהגיעו לגיל 13 שנה. שיעור המענק הינו 5,650 ₪ (נכון לחודש ינואר 2012).
יתום משני הוריו, המקבל שתי קצבאות שאירים זכאי למענק מכוח כל הורה.

 

מענק שארים

מענק שאירים הוא תשלום חד-פעמי, המשולם במקרים הבאים:

 • אלמן או אלמנה שעדיין לא מלאו להם 40 שנה ואין עמם ילדים.
 • אלמן שקיבל קצבת שאירים כאלמן שיש עמו ילד- כאשר הילד אינו עונה על ההגדרה והאלמן אינו זכאי להמשך תשלום קצבת השאירים בגלל הכנסותיו הגבוהות.
 • אלמן שאין עמו ילד וקיבל קצבת שאירים עקב הכנסותיו הנמוכות, ומאוחר יותר הכנסותיו גדלו מעל ההכנסה המרבית, תיפסק זכאותו לקצבת שאירים וישולם לו מענק שאירים. אם בעתיד הכנסותיו יהיו שוב נמוכות מההכנסה המרבית, תיבדק שוב זכאותו לקצבת שאירים חודשית. אם תאושר לו קצבת השאירים, ינוכה מקצבת השאירים מענק השאירים ששולם לו.

 שיעור המענק – סכום של 36 קצבאות חודשיות.

 

מענק חימום:

מענק חימום משולם פעם בשנה, בחודש אוקטובר למקבל קצבת שאירים שעונה על כל התנאים הבאים:

 • הוא הגיע לגיל הפרישה.
 • הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת השאירים באחד מהחודשים אוקטובר, נובמבר, או דצמבר באותה השנה.
 • הוא מתגורר באזור שמוגדר כ"קר", על פי חוק הבטחת הכנסה, חודשיים לפחות.

סכום המענק הוא 536 ₪ (נכון לחודש ינואר 2012) והוא מצורף באופן אוטומאטי לקצבת השאירים המשולמת בחודש אוקטובר בכל שנה. המענק הינו משפחתי.

 

שיקום מקצועי ודמי מחייה לאלמנים ואלמנות:

אגף השיקום, בשיתוף עם חברות השמה המתמחות בשילוב אנשים בעבודה, מסייע בהשמת אלמנים ואלמנות בעבודה בשוק הפתוח, ונותן להם ליווי ותמיכה עד לקליטתם והשתלבותם במקום העבודה. בהתאם לכך, אישה או גבר שהוכרו כאלמנים  על ידי ענף שארים או תלויים, זכאים לשיקום תעסוקתי והכשרה מקצועית  באמצעות אגף השיקום  במוסד לביטוח לאומי במידה ועומדים בתנאים הבאים:

 • הם חסרי מקצוע  או שאינם יכולים להתפרנס במקצועם לכדי מחיה.
 • זקוקים להסבה מקצועית  עקב ההתאלמנות.
 • אינם זכאים להכשרה מקצועית לפי חיקוק אחר.
 • לדעת פקיד השיקום הם נמצאו כמתאימים להכשרה מקצועית בהתאם לרמת השכלתם, למצב בריאותם,  ולכושרם הגופני.

גיבוש קריירה מקצועית:

על פקיד השיקום לסייע בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר שיחה ויעמוד על שאיפותיו, כישוריו ומגבלותיו של המועמד. כמו כן, במידת הצורך הוא יכול להתייעץ עם פסיכולוגים,רופאים ומומחי שיקום אחרים. כמו כן, על מנת לסייע לך לחזור ולהשתלב בהקדם בעולם העבודה, פקיד השיקום יעזור למועמד לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה וניתן ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר.

משך הלימודים, אופיים ומקומם ייקבעו על פי כישורי המועמד וסוג המקצוע שנבחר. ניתן ללמוד את המקצוע במגוון מוסדות לימוד והכשרה, שבסיומם תקבלי תעודה מקצועית או תואר אקדמי.

בתום הלימודים וההכשרה המקצועית, פקיד השיקום יוכל לסייע במציאת עבודה בשוק העבודה הפתוח. כמו כן, אגף השיקום עובד בשיתוף עם כמה חברות השמה המתמחות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה.

הגשת תביעה לשיקום מקצועי יש להגיש למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריך על גבי טופס תביעה למתן שיקום מקצועי להפוך את זה כלינק.

 

תשלום דמי מחייה בזמן השיקום המקצועי:

בתקופה שאתה לומד בהכשרה המקצועית ישלם לך הביטוח הלאומי את התשלומים האלה (נוסף על קצבת השאירים):

 • דמי מחיה – בתקופה שאת לומדת בהכשרה המקצועית את זכאית, נוסף על הקצבה המשולמת לך, גם לדמי מחיה מדי חודש. סכום דמי המחיה הינו בשיעור של 25% – 50% מהשכר הממוצע במשק והוא נקבע בהתאם למספר שעות הלימוד בשבוע (מינימום 9 שעות בשבוע), מספר הילדים התלויים בך והמרחק ממקום המגורים למקום הלימודים. דמי המחיה משולמים בכפוף לדיווח חתום של דוח נוכחות חודשי.
 • תשלומים נוספים– נוסף על דמי המחיה את זכאית להחזר של שכר לימוד, נסיעות בתחבורה ציבורית, ספרים ומכשירי לימוד ושיעורי עזר בהתאם לצורך. אם מקום הלימודים מרוחק ממקום מגורייך יותר מ-40 ק"מ, ואת לנה מחוץ לביתך לצורך הלימודים, את זכאית להשתתפות בהוצאות הלינה. הכול לפי התקנות והסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.
 • שירותי הנגשה ותמיכה בלימודים- לאנשים שיש להם נכויות קשות המגבילות את נגישותם ללימודים, יצרנו שירותי הנגשה ותמיכה, שיקלו עליהם את תהליכי הלמידה, כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות.
 • מקדמה על חשבון קצבת שאירים /קצבת תלויים- קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון הקצבה המשולמת לך, וזאת לצורך ביצועה של תוכנית השיקום שלך. סכום המקדמה ותנאיה הם על פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

 

מענק לימודים לילדי הנפטר/ת:

משפחות עם ארבעה ילדים ויותר הזכאיות מהביטוח הלאומי לקצבת זקנה ושארים זכאיות בתנאים מסוימים לקבל מענק לימודים. המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים בתחילת שנת הלימודים למשפחות חד-הוריות וכן למשפחות שלהן 4 ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום – העומדות בתנאים המפורטים בהמשך.
המענק משולם בעד ילדים שמלאו להם 6 שנים ועדיין לא מלאו להם 14 שנים, והוא מועבר לחשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים.לפני תחילת כל שנת לימודים מתפרסמים תאריכי הלידה של הילדים הזכאים למענק לימודים באותה שנה.

אופן הגשת המענק- מבוטחים הזכאים למענק לימודים ועליהם לפנות לביטוח הלאומי ולהגיש טופס תביעה למענק לימודים להפוך את זה ללינק, כדי לקבל את המענק (תביעה למענק לימודים יש להגיש בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות.

 

שיעורי המענק:

הילדים הזכאים למענק וסכומי המענק בשנת הלימודיםתשע"ב (2011-2012):

בעד כל ילד שנולד בתקופה מ-27.12.00 עד 31.12.05 – 1,468 ₪ (נכון לחודש ינואר 2012).

בעד כל ילד שנולד בתקופה מ-30.12.97 עד 26.12.00 – 768 ₪ (נכון לחודש ינואר 2012).

הילדים הזכאים למענק וסכומי המענק בשנת הלימודיםתשע"ג (2012-2013):

בעד כל ילד שנולד בתקופה מ-16.12.01 עד 21.12.06 – 1,507 ₪ (נכון לחודש ינואר 2012).

בעד כל ילד שנולד בתקופה מ-20.12.98 עד 15.12.01 – 837 ₪ (נכון לחודש ינואר 2012).

אם לא קיבלת מענק לימודים בעד שנת הלימודים שחלפה, ואתה/את עונה על אחד התנאים, ויש עמך ילדים שמלאו להם 6 שנים ועדיין לא מלאו להם 14 שנים –  אנא פנה/י לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.

מענק נישואין:
מענק הנישואין משולם לאלמן/ה המקבלים קצבת שאירים שנישאו. שיעור המענק – סכום של 36 קצבאות חודשיות. המענק משולם בשני שיעורים: האחד לאחר יום הנישואין והשני בתום שנתיים.

אלמן/ה שנישאו אינם זכאים יותר לקצבת שאירים, אולם בתנאים מסוימים הם עשויים להיות זכאים להמשך תשלום הקצבה:

אלמן/ה שנישאו ושהחלו בהליכי גירושין או התגרשו בתוך 10 שנים מיום שנישאו.
2. אלמנה שחזרה ונישאה והכנסת בעלה בחודש הנישואין אינה עולה על ההכנסה המרבית 4,913 ₪ (נכון לחודש ינואר 2012) ונתקיים אחד מאלה:בעלה אינו מסוגל לכלכל את עצמו או שביום נישואיהם מלאו לבעלה 60 שנה.

 

מענק פטירה:

במידה ונפטר מי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, שאירים, נכות כללית, עידוד או שירותים מיוחדים לנכים, ישולם מענק חד-פעמי לבן זוגו בשעת פטירתו. באין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד יתום  על פי חוק הביטוח הלאומי. מענק הפטירה משולם בדרך כלל באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.

במקרה של פטירתם של שני בני הזוג בהפרש זמן קצר, ישולם מענק פטירה גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה ואם מתקיימים כל התנאים האלה (במקרה זה יש להגיש תביעה למענק פטירה):
1. מכוחו של המנוח הייתה זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
2. בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ולא שולם מענק פטירה.

 שיעור המענק הוא בגובה 8,475 ₪ (נכון לחודש ינואר 2012).

לידיעתכם: תעודת פטירה מונפקת על ידי משרד הפנים.

מענק קבורה:

המוסד לביטוח לאומי משלם דמי קבורה בעד כל אדםשנפטר בישראל ונקבר בה, ובעד כל תושב ישראל שהוגדר ככזה על-ידי המוסד לביטוח לאומי ונפטר בחו"ל (אזרח ישראל אינו בהכרח תושב ישראל). על המשפחה, במקרה זה, להמציא לחברת הקדישא אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי. דמי הקבורה משולמים במישרין לחברה הקדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה. הביטוח הלאומי אינו מחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה.

הביטוח הלאומי מממן הקמת מצבה לנפטר בודד, שאין לו בישראל קרוב משפחה שנמנה עם אחד מאלה: הורה, בן זוג, בן או בת של הנפטר. את המצבה תקים חברת הקדישא שטיפלה בקבורה. המצבה תוקם 12 חודשים לאחר יום הקבורה.

 

לא ייגבה כל תשלום ממשפחת הנפטר בעד הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה:

 חברת קדישא מחויבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה ללא תשלום היא זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הנפטר התגורר, או זו שפועלת בתחום הרשות המקומית שבה הוא נפטר (ישנן חברות קדישא המטפלות בכמה רשויות מקומיות).

שירותי הקבורה שחברת הקדישא חייבת לתת בלי תשלום הם:

 • מקום קבורה – על-פי סדרי הקבורה שנקבעו בחברת הקדישא.
 • טיפול בנפטר – כולל טהרת הנפטר, תכריכים רגילים.
 • חלקת קבר – לפי סדרי הקבורה הנהוגים בחברה.
 • שירותים בזמן הלוויה – השתתפות חזן וצוות קבורה (שבו 2 אנשים לכל הפחות)

שירותי הקבורה שחברת הקדישא רשאית לגבות בעדם תשלום:

 • מקום קבורה מיוחד – הבאת הנפטר לקבורה על-פי בקשה מפורשת של המשפחה בבית עלמין שהוגדר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"בית עלמין סגור", או בחלקות קבורה מיוחדות שהוגדרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"חלקות מוגדרות".
 • שמירת מקום – במקרים שבהם תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים.
 • העברת הנפטר: לפני יום ההלוויה, שלא בשעות העבודה הרגילות או ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחת, למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית, שבה פועלת חברת קדישא אחרת.
  התעריף הינו 361 ש"ח עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום השיפוט של הרשות המקומית האחת, ועוד 10.97 ש"ח עבור כל קילומטר נוסף עד למקום הקבורה.

משדה התעופה – התשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.

במסלול מיוחד – לשם הספד או מתן כבוד אחרון, על-פי בקשה של המשפחה.
התעריף לסטיות מהמסלול הוא:
– כשהצוות המלווה קטן ממניין  – 897 ש"ח  בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת – 449 ש"ח
– כשהצוות המלווה מונה מניין – 1,794 ש"ח  בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת -897 ש"ח.

 • תכריכי פשתן – על-פי בקשת המשפחה (ייגבה רק ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים למחיר תכריכים רגילים).
 • שמירת הנפטר – שמירת הנפטר בחדר קירור של החברה. בימים  א'-ה' התשלום נגבה עבור היום השני ואילך; בימי שישי וערבי חג – התשלום נגבה עבור היום השלישי ואילך.

 

העברת הנפטר לקבורה ביום הלוויה נעשית בכל שעות היממה.  העברת הנפטר לבית הלוויות לפני יום הלוויה נעשית בשעות העבודה הרגילות, בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 16:00 ובימי ו'  וערבי חג בשעות 8:00 העברת הנפטר למקום הקבורה תהיה- ממקום הפטירה למקום הקבורה, שנמצאים בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקדישא או מבית החולים, גם אם הוא נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברת הקדישא, ובלבד שהוא נותן  שירותי רפואה רגילים לתושבי הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר. – 13:00.

הביטוח הלאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, והן יחולו על המשפחה.

 קיבוצים ומושבים אינם רשאים לגבות כל תשלום בשל קבורת הנפטר בתחומם, אלא אם כן החלקה נקנתה בחייו.

בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בבית עלמין המוגדר על-ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור" יצטרכו לשלם בעצמם עבור חלקת הקבורה.

להלן פירוט בתי העלמין הסגורים להפוך ללינק:

יישוב

 

חברה

בית עלמין סגור

בתי עלמין סגורים בחלקם

 

צפת

מועצה דתית

ישן

 

קרית שמונה

מועצה דתית

משמר הגבול

 

טבריה

מועצה דתית

ישן

 

קרית ים

מועצה דתית

צור שלום

 

קרית מוצקין

חברה קדישא

צור שלום

 

חיפה

חברה קדישא הראשית חיפה

עתיק –

רח' יפו

 

חיפה

חברה קדישא הראשית חיפה

חוף הכרמל

 

חיפה

חברה קדישא הראשית חיפה

 

שדה יהושוע

אזורים א'-ה'

חיפה

חברה קדישא לעדת הספרדים חיפה

עתיק –

רח' יפו

 

חיפה

חברה קדישא לעדת הספרדים חיפה

חוף הכרמל

 

חיפה

חברה קדישא לעדת הספרדים חיפה

 

שדה יהושוע

אזורים א'-ה'

חיפה

חברה קדישא צפון אפריקה חיפה

עתיק –

רח' יפו

 

חיפה

חברה קדישא צפון אפריקה חיפה

חוף הכרמל

 

חיפה

חברה קדישא צפון אפריקה חיפה

 

שדה יהושוע

אזורים א'-ה'

חיפה

חברה קדישא לעדת הכורדים חיפה

עתיק –

רח' יפו

 

חיפה

חברה קדישא לעדת הכורדים חיפה

חוף הכרמל

 

חיפה

חברה קדישא לעדת הכורדים חיפה

 

שדה יהושוע

אזורים א'-ה'

חדרה

חברה קדישא

ישן

 

נתניה

חברה קדישא

שכונת

בן ציון

 

רעננה

חברה קדישא

ישן – קלאוזנר

 

הוד השרון

מועצה דתית

ישן – מגדיאל

 

רמת השרון

מועצה דתית

ישן (הנצח)

 

כפר סבא

חברה קדישא

ישן (גאולים)

ישן צבאי

 

פתח תקוה

חברה קדישא

 

סגולה –

גוש א' חלקות א-ה

גוש ו' חלקות 6-1

גוש ז' חלקות 6-1

גוש ח' חלקות 4-1

         חלקה 6

גוש ט' חלקות 4-1

         חלקה 6

גוש י' חלקה 1

        חלקה 4

גוש יא' חלקה 1

גוש יב חלקות 2-1

רמלה

מועצה דתית

ישן

 

לוד

מועצה דתית

ישן

 

רחובות

חברה קדישא

ישן – תר"ן

 

ראשון לציון

חברה קדישא

 

ישן –

גני אסתר

גוש 01

תל אביב

חברה קדישא

טרומפלדור

 

תל אביב

חברה קדישא

נחלת יצחק

 

תל אביב

חברה קדישא

ישן – יפו

 

תל אביב

חברה קדישא

קרית שאול מרכז

 

תל אביב

חברה קדישא

קרית  שאול  דרום

 

תל אביב

חברה קדישא

קרית שאול צפון

 

תל אביב

חברה קדישא

הדרום – חולון

 

ירושלים

חברה קדישא קהילת ירושלים

סהנדריה

 

ירושלים

חברה קדישא קהילת ירושלים

שיח' באדר

(ג. רם)

 

ירושלים

חברה קדישא קהילת ירושלים

 

הר המנוחות

גושים  ב1 –  ז1

          א   –  כו

          לד  – לה

          לח  – לט

          נא  –  נה

          נז  – נט

ירושלים

חברה קדישא לעדת הספרדים ירושלים

 

הר המנוחות

גוש 01 (מרכז)

גוש 02 (תלפיות)

ירושלים

חברה קדישא לעדת הספרדים

ירושלים

 

הר הזיתים

גוש 02 (חסידים)

גוש 04 (ראס אל עמוד)

ירושלים

חברה קדישא לעדת התימנים ירושלים

 

הר המנוחות

גוש מד חלקות

א-ח

 

ירושלים

חברה קדישא לעדת הבבלים ירושלים

 

הר המנוחות

גוש 01

ירושלים

חברה קדישא לעדת הכורדים ירושלים

 

הר המנוחות

גוש א' חלקות א-ד

 

ירושלים

חברה קדישא הראשית והכללית ירושלים

שיח' באדר (ג. רם)

 

ירושלים

חברה קדישא הראשית והכללית ירושלים

שערי צדק

 

ירושלים

חברה קדישא הראשית והכללית ירושלים

 

הר הזיתים-מערבי

גושים 10,20,31,32,42

43,44,45,50

ירושלים

חברה קדישא כוללות החסידים ירושלים

 

הר המנוחות

גוש א',

גוש ב',

גוש כ',

גוש פ' (פסגה)

ירוחם

מועצה דתית

ישן

 

באר שבע

מועצה דתית

ישן

 

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60