קצבת שארים לשוהה בחו"ל

אם אתה שוהה בחו"ל, תשולם לך קצבת השאירים בחו"ל עד 6 חודשים לכל היותר, ואם יצאת לחו"ל מ-1 באוגוסט 2009 ואילך, תשולם לך קצבת השאירים בחו"ל עד 3 חודשים. קצבתך תשולם לזכות חשבון הבנק שלך בישראל.

אם אתה מתכוון לשהות בחוץ לארץ יותר מ–3 חודשים, עליך להודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי (למחלקת זקנה ושאירים) על נסיעתך. בתנאים מיוחדים יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה בזמן שהותך בחו"ל גם לאחר התקופות שצוינו למעלה.

מי שמתגורר במדינות אמנה (כגון: אוסטריה, בולגריה, בלגיה,  ברטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, פינלנד, צ'כיה צרפת, שבדיה ושוויץ), עשוי לקבל את הקצבה בארצות אלה, גם אם הנפטר לא היה תושב ישראל בעת הפטירה (פרטים באגף זקנה ושאירים, במשרד הראשי בירושלים).

שאירים המתגוררים בארה"ב עשויים לקבל את הקצבה בהיותם בארה"ב, רק אם הנפטר היה תושב ישראל בעת הפטירה, והם קיבלו על-פי החוק קצבת שאירים לפני שיצאו לארה"ב.

לתשומת לבם של השוהים בחו"ל ומקבלים קצבת שאירים מהביטוח הלאומי,
פעם בשנה אתם נדרשים להמציא טופס "אישור חיים" להוסיף את זה כלינק למוסד לביטוח לאומי בישראל.

מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה חייב להודיע על כל יציאה לחו"ל. בעבור כל חודש מלא (מ–1 בחודש עד 31 בחודש או 30 בחודש) שאתה שוהה בחו"ל, לא תשולם לך תוספת השלמת ההכנסה. אם יצאת לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית אחת (מינואר עד דצמבר), ביציאתך השנייה לחו"ל וביציאות הבאות לחו"ל – לא תשולם לך תוספת השלמת ההכנסה בעבור החודש שבו יצאת לחו"ל וגם בעבור החודש שבו חזרת מחו"ל.

מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל הפרישה חייב להודיע כל כל יציאה לחו"ל. החל ב-1 בינואר 2007 תשולם תוספת השלמת הכנסה למי שהגיע לגיל הפרישה גם בעד תקופה שהוא יוצא לחו"ל, ובלבד שיצא לחו"ל 3 פעמים לכל היותר בשנה קלנדארית אחת (מינואר עד דצמבר), ולתקופה של 72 ימים (רצופים או מצטברים) לכל היותר בשנה קלנדארית אחת.

מי שיצא לחו"ל יותר מ-3 פעמים בשנה קלנדארית אחת, או ששהה בחו"ל יותר מ-72 ימים בשנה קלנדארית אחת – לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה בעד כל התקופה ששהו בחו"ל באותה שנה קלנדארית, לרבות חודש היציאה וחודש החזרה מחו"ל. אם יצאת לחו"ל מסיבה מוצדקת, כגון טיפול רפואי או אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אח אחות), עלייך לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך, לבדיקת זכאותך לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופת שהותך בחו"ל.

מקבלת גמלת שאירים מיוחדת בחו"ל תיבדק זכאותה להמשך תשלום גמלת השאירים המיוחדת על-פי תקופת שהותה בחו"ל: אם היא שוהה בחו"ל באופן זמני וממשיכה להיות תושבת ישראל, היא תמשיך לקבל את הגמלה המיוחדת במשך חודש קלאנדרי אחד בלבד לאחר חודש ממועד יציאתה לחו"ל. לאחר מועד זה תופסק הגמלה ותחודש על פי שיקול דעתו של הביטוח הלאומי בחודש שבו תחזור לארץ. אם היא שוהה בחו"ל זמן ממושך, תופסק הגמלה מהחודש שבו יצאה מן הארץ. הקצבה תחודש רק אם תוכר כתושבת ישראל.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60