מבחן חוזר

בין אם בוצע מבחן התלות החוזר ביוזמת הביטוח הלאומי או ביוזמת הקשיש (עקב החמרה במצבו או ערעור על הציון שקיבל במבחן התלות) יש לדעת כי הביטוח הלאומי רשאי להפחית את הניקוד על סמך ביצועי הקשיש במבחן התלות ולאור זאת להפחית את מספר השעות להם זכאי הקשיש ואף את הגמלה כולה. לאור זאת חשוב לוודא לפני הבקשה למבחן חוזר כי מצבו של הקשיש אכן הוחמר לפי הקריטריונים המפורטים למעלה. עם זאת בהחלטה שנקבעה בתאריך 13.12.11 בישיבת הביטוח הלאומי נקבע כי אם תוצאות המבחן התלות החוזר נמוכות בחצי נקודה מהנדרש על מנת להישאר ברמת הזכאות שהיתה ערב הבדיקה, לא תנוכה חצי נקודה זו על מנת שלא לפגוע בקשיש.

זכרו- מבחן התלות בודק את מידת העזרה לה זקוק הקשיש ולא את מידת הקושי בביצוע פעולות היומיום!

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60