קצבת זקנה – תוספת השלמת ההכנסה

תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה תשולם לך על פי-חוק הבטחת הכנסה, כדי להבטיח הכנסה מינימאלית לקשישים בעלי יכולת כלכלית מועטה.

 תנאי הזכאות לתוספת השלמת הכנסה: מצטערת על הסעיפים המבלבלים ככה ביטוח לאומי מנסח את זה אז פשוט העתקתי את זה כדי שאנשים  ידעו את כל התמונה

  1. סכום קצבת הזקנה המגיעה לך (או סכום קצבאות הזקנה המגיעות לכם, בני הזוג), כולל תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה, לא יעלה על סכום הקצבה כולל השלמת ההכנסה (כמפורט בטבלה למטה).
  2. אתה נמצא בישראל. בתנאים מסוימים תוכל לקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בעת השהות בחו"ל.
  3. אינך חבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי, ואינך "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי. בתנאים מסוימים תיתכן זכאות לחבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי.
  4. אין בבעלותך או בשימושך (או בבעלות ובשימוש בת זוגך או ילדך) רכב. בתנאים מסוימים תוכל להיות זכאי לתוספת גם אם בבעלותך או בשימושך רכב.
  5. אין לך ואין לבן זוגך כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
    או
    יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה על סכום של 1,120 ₪ ליחיד ו- 1,767 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012).

או
יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה  על סכום של 1,724 ₪ ליחיד ו- 2,069 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012).
או
יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה  על סכום של 1,724 ₪ ליחיד ו- 2,069 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012).
או
יש לך או לבן זוגך חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסכום כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על שיעורי ההכנסה המינימאלית הרשומים למעלה (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, חוץ מדירת המגורים).

פיקדון כספי בגובה 33,480 ₪ ליחיד ו- 50,220 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012) לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.

 

סכומי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה:

למי שלא מלאו 70 שנים:

ליחיד/ה

2,714 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג

4,031 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + ילד

4,305 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + 2 ילדים

5,209 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + ילד

4,935 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + 2 ילדים

5,839 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

למי שמלאו 70 שנים ועדיין לא מלאו 80 שנה:

ליחיד/ה

2,794 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג

4,146 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + ילד

4,422 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + 2 ילדים

5,326 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + ילד

5,051 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + 2 ילדים

5,956 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

למי שמלאו 80 שנים:

ליחיד/ה

2,920 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג

4,326 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + ילד

4,600 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + 2 ילדים

5,505 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + ילד

5,230 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + 2 ילדים

6,134 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)

הערה: בדיקת ההכנסה מעבודה ומפנסיה נכונה החל ב-1 במרס 2008. עד 28 בפברואר 2008 היתה בדיקה אחרת.

אופן הגשת הבקשה:

את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה להפוך את זה ללינק בסניף המוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש אותה בזמן שאתה מגיש את התביעה לקצבת זקנה, או לאחר מכן, במועד שהצטמצמה הכנסתך (או הכנסת בן זוגך) לכדי השיעור המזכה בתוספת השלמת הכנסה. תוספת השלמת הכנסה תשולם לך החל בחודש שהגשת את התביעה, וכל זמן שאתה זכאי לה.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60