קצבת זקנה

מטרת קצבת הזקנה היא הבטחת  הכנסה חודשית קבועה לאדם לעת זקנתו. לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי, זכאי תושב ישראל שהגיע לגיל המזכה ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק.

* תושב ישראלי מוגדר כמי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים. על הטוען לתושבות להוכיח את קיומה.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60