זכויות מקבלי קצבת השארים במוסדות

רשויות מקומיות- מקבלי קצבת שאירים, אלמנים ואלמנות בגיל הפרישה וכן מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה, עשויים להיות זכאים להנחות במסי ארנונה, המוענקות על בסיס הכנסות.
את הבקשה להנחה יש להגיש לרשות המקומית (אין צורך לפנות לביטוח הלאומי). הרשימות של מקבלי הקצבאות מועברות מביטוח לאומי ישירות לרשויות.

משרד התחבורה- מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה, נשים שהגיע לגיל 60 וגברים שהגיעו לגיל 65, זכאים להנחה בתחבורה הציבורית, בתנאי שקיבלו תוספת השלמת ההכנסה בחודש יולי 2003, ומחודש זה לא הייתה הפסקה בתשלום התוספת, או שהייתה הפסקה בתקופה של פחות מ-6 חודשים רצופים.

 ההנחה היא בגובה 33% מסכום הכרטיס, וניתנת רק בדרך של רכישת כרטיסיות. יש קווים שבהם אין הנחה. רשימות  הזכאים מועברות מביטוח לאומי ישירות למשרד התחבורה, ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי בעניין זה.

 מגיל הפרישה זכאים כל האזרחים להנחה בשיעור של 50% בכל סוגי הכרטיסים הקיימים, על סמך  הצגת תעודת זהות או כרטיס אזרח ותיק. תעודת הזכאות להנחה מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי, ואין צורך לפנות למשרד התחבורה. מי שלא קיבל את התעודה, יכול לפנות בכתב אל: אגף תחבורה ציבורית, רח' המלאכה 8, ת"ד 57109 תל אביב 61570.

לבירורים במקרה של אובדן תעודת הזכאות להנחה בקווי השירות באוטובוסים:
1-222-56-78 או בחיוג מקוצר 5678*
בימים א' – ה' בין השעות 7:00 עד 20:00
ביום ו' בין השעות 7:00 עד 12:00.

משרד הבינוי והשיכון– מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות  (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד). את הבקשות יש להפנות לחברות שזכו במכרז: מתן חן, עמיגר ועמידר.

רשות השידור– מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה בשיעור של 50% בתשלום אגרת רשות השידור, בתנאי שקיבלו תוספת השלמת ההכנסה בחודש דצמבר 2002, ומחודש מאי 2004 לא הייתה הפסקה בתשלום התוספת, או שהייתה הפסקה בתקופה של פחות מ-6 חודשים רצופים. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

קופת חולים– מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה בגיל פרישה, זכאים להנחה בשיעור של 50% ברכישת תרופות וכן פטור מלא מאגרת שירותים רפואיים, כגון תשלום לרופא מקצועי, התחייבויות לבדיקה ועוד. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאומי בימים א – ה בין השעות 8:00 – 13:30 בטלפון 02-6462000.

חברת חשמל– מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה בגיל פרישה, זכאים לשלם תשלום מופחת לחברת החשמל בדירה המשמשת למגוריהם בשיעור של 50%. ההנחה ניתנת עד 400 קוט"ש. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

חברת בזק– מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה בשיעור של 50% מחברת בזק על קו הטלפון הרשום על שמם, והנמצא בדירה המשמשת למגוריהם. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60