תוספת השלמת הכנסה

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים תשולם לזכאים, על פי חוק הבטחת הכנסה, על מנת להבטיח להם הכנסה מינימאלית.

התנאים  הזכאות לתוספת השלמת הכנסה: מצטערת על הסעיפים המבלבלים ככה ביטוח לאומי מנסח את זה אז פשוט העתקתי את זה כדי שאנשים  ידעו את כל התמונה

 1. סכום קצבת השאירים המגיעה לכם, כולל תוספת ותק, לא יעלה על הסכומים הרשומים למעלה.
 2. אתם נמצאים בישראל. בתנאים מסוימים תהיו זכאים לתוספת השלמת הכנסה גם בעת שהייה בחו"ל.
 3. אינכם חברי קיבוץ או מושב שיתופי, ואינכם "הורים עובדים" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי. בתנאים מסוימים תיתכן זכאות לתוספת השלמת כנסה לחבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי.
 4. אין בבעלותך ובשימושך (או בבעלות ובשימוש בת זוגך או ילדך) רכב. בתנאים מסוימים תהיה זכאי לתוספת השלמת הכנסה גם אם יש בבעלותך ובשימושך רכב.
 5. אין לכם כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
  או
  יש לכם הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה על  1,120 ₪ ליחיד ו- 1,767 ש"ח לאלמן/ה עם ילד (נכון לחודש  ינואר 2012).
  או
  יש לכם הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה על 1,724 ₪ לחודש ליחיד או 2,069 ₪ לאלמן/ה עם ילד (נכון לחודש  ינואר 2012).
  או
  יש לשארים הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה על 1,724 ₪ לחודש ליחיד או 2,069 ₪ לאלמן/ה עם ילד (נכון לחודש  ינואר 2012).
  או
  יש לשארים חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסך כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על ההכנסה המינימאלית. (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, חוץ מדירת מגורים.)

פיקדון כספי בגובה 33,480 ₪ ליחיד ו- 50,220 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012) לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה. 

גבר ואישה שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה יופנו על-ידי הסניף המטפל להירשם בלשכת שירות התעסוקה.  פטורים מלהירשם בלשכת שירות התעסוקה: הורה יחיד שיש עמו ילד, שעדיין לא מלאו לו שנתיים, אישה הנשואה למי שהגיע לגיל הפרישה, מי שהייתה נשואה לאדם שהגיע לגיל הפרישה והתאלמנה לפני שהיא הגיעה לגיל פרישה – פטורה לחצי שנה מהחודש שלאחר התאלמנותה. מי שהייתה נשואה לאדם שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה, והתאלמנה לפני שהיא הגיעה לגיל הפרישה – עשויה להיות פטורה לחודשיים מהחודש שלאחר התאלמנותה.

אופן הגשת התביעה:

את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לגמלה או במועד שהצטמצמו הכנסות התובע עד כדי השיעור המזכה בהשלמה, על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה .יש לצרף אליו את המסמכים המפורטים בו ולמסור בסניף המוסד הקרוב למקום המגורים, במחלקת שאירים. מי שמבקשים השלמת הכנסה ירואיינו על ידי פקיד המוסד לביטוח לאומי לבירור הפרטים המלאים על הכנסותיהם ורכושם. תוספת השלמת הכנסה תשולם לך עד 6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה (אם אתה עומד בתנאי הזכאות) ולא מוקדם מחודש הפטירה.

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (נכון לחודש ינואר 2012):

 למי שלא מלאו 70 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים:

2,714 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

4,305 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

5,209 ש"ח

 למי שמלאו 70 שנה ועדיין לא מלאו 80 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים:

2,794 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

4,422 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

5,326 ש"ח

למי שמלאו 80 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים:

2,920 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

4,600 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

5,505 ש"ח

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60