נוהל קבלת אישור לשיקום

היות והשיקום מהווה שלב נוסף בתהליך ריפוי הקשיש, ההחלטה על ביצועו תינתן באמצעות המלצה של רופא ואישורו נמצא באחריות קופת החולים בה מבוטח הקשיש (משרד הבריאות, 2011) . כאשר הקשיש מאושפז בבית חולים כללי, תינתן ההמלצה בדרך כלל במכתב השחרור בתום האשפוז. לאור מטרתו, חשוב מאוד כי השיקום יבוצע ללא דיחוי על מנת לפעול לשיפור מצב הקשיש באופן המועיל ביותר. לאור זאת, רצוי כי הקשיש ובני משפחתו יפעלו למען מיצוי זכויותיהם בנושא השיקום תוך כדי האשפוז ולא ימתינו עד לסיומו.

במידה וקיימת המלצה לשיקום, אשר אינה מאושרת על ידי קופת החולים, ניתן לפעול להגשת תלונה  לנציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.

ניתן לעשות זאת בדרכים המפורטות לעיל:

  • בטלפון  5400*
  • בפקס 02-5655981
  • בדואר: נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות, רחוב רבקה 29 ירושלים.
  • בדוא"ל: kvilot@moh.health.gov.il‏

 חומר נוסף, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/MedicalReabilitation.aspx

*במידה ויש סתירה בין הכתוב להלן לבין הנוהל יתבצע השיקום בהתאם לחוזר מנהל רפואה (4/2009).

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60