התעללות בקשישים

תופעת האלימות בחברה האנושית הינה תופעה המוכרת מאז ומעולם, אבל עם זאת, זמן רב, כל תחום ההתעללות בקשישים לא היה מוכר וידוע משום שהמסורות היהודית והערבית מקדישות כבוד רב לזקן, דבר המושתת בחינוך שכולנו קיבלנו- פתגמים כגון "והדרת פני זקן" הינם מיושמים באופן תדיר באוטובוסים למשל. עם זאת תופעת התעללות בקשישים היא תופעה קיימת, המתרחשת בחברה שלנו ויש להעלות את הנושא על סדר היום על מנת להתמודד עימה, בייחוד לאור העלייה המתמדת בשיעור הקשישים בעולם בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

תופעת ההתעללות בקשישים נחשפה לראשונה באנגליה באמצע שנות ה-70, אך רק לפני כשני עשורים הועלתה לסדר היום הציבורי והמקצועי (לבנשטיין, איזיקוביץ, בנד- וינטרשטיין ואנוש, 2009).  בסוף שנות ה-70 נחקרה התופעה והגיעו להערכה ששיעור הקשישים החשופים להזנחה הינם בן 1-10%. בהמשך לכך, התגלה כי 4-6% מהקשישים בצפון אמריקה חשופים להתעללות, כשסוגי ההתעללות הנפוצים ביותר היו הזנחה וניצול כלכלי (אלון, 2006).

לאורך השנים, כאשר ניסו החוקרים לגלות את שיעוריה של ההתעללות בקרב קשישים בישראל עלה ויכוח גדול מאוד- גישה אחת סברה כי היות ומדינת ישראל הינה מדינה מערבית, טבעי שהתופעה תהיה קיימת גם כאן בארץ ושימצאו בה שיעורי התעללות בקשישים כמו באמריקה. מצד שני, הגישה השנייה סברה כי מדינת ישראל מאופיינת במשפחתיות ובמתן חשיבות לערכים ומסורת גם במגזר היהודי וגם בערבי ולכן גם אם קיימת התעללות בקשישים, היא נדירה בשכיחותה (אלון, 2004).

בשנות ה-80, עלו תופעות נוספות של התעללות במשפחה (כמו התעללות בנשים ובילדים) ובעקבותיהן נערך בשנת 2000 מחקר ראשוני שבדק את שיעורי התופעה בארץ, על ידי החוקרות לבנשטיין ורון. במחקר זה ומצא שתופעת ההתעללות בקשישים אכן קיימת בארץ וכי  הזנחה בטיפול והתעללות פסיכולוגית היו סוגי ההתעללות הנפוצים ביותר.

בשנת 2004 נערך הסקר הארצי הראשון שבדק את היקף תופעת ההתעללות בקשישים בישראל על ידי החוקרים איזיקוביץ, לבנשטיין ווינשטיין ובו נמצא כי 18.4% מהנחקרים (כמעט כל קשיש חמישי!) הינם קורבנות לפעולת התעללות אחת לפחות בשנה האחרונה: 2% נחשפו לאלימות פיזית ומינית, 8.1% דיווחו על התעללות מילולית, 2.7% סבלו מהגבלת חופש ו- 25% דיווחו על הזנחה וניצול כספי. עוד נמצא כי שיעור המדווחים על סוג אחד לפחות של התעללות בקרב האוכלוסייה היהודית, דומה בשיעורו לאוכלוסייה הלא יהודית. למרות ממצאים אלו, חשיפת מקרי ההתעללות בידי אנשי מקצוע  והקשישים עצמם, נמוכים ביותר והחוקרים מאמינים כי שיעור התופעה גבוהה הרבה יותר ממה שדווח במחקרים (אלון, 2004).

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60