ועדת קבלה

התקנות קובעות כי קבלת זקן למעון עצמאיים או תשושים תעשה באמצעות ועדת קבלה הכוללת את מנהל המעון, רופא, אחות ועובד סוציאלי. אלו ידונו במצבו הרפואי- תפקודי וכן בשיבוצו במעון באופן שיתרום בצורה הטובה ביותר להתאקלמותו החברתית  ואיכות חייו.

הקבלה למעון תעשה אך ורק עם הסכמתו של הזקן או באמצעות פנייה מטעם האפוטרופוס עליו במידה ואינו יכול להביע את דעתו.

על מנת לדון בעניינו, על הועדה לקבל לידיה את המסמכים הבאים:

  • הערכה רפואית – תפקודית מידי הרופא המטפל
  • הערכה בכתב של רופא המעון בדבר מצב בריאותו וכושרו התפקודי של הזקן
  • הערכה בכתב של העובד הסוציאלי במעון
  • הערכה בכתב של אחות המעון לגבי מצבו הסיעודי וכושרו התפקודי של הזקן

הערכות אלו יכללו את ההתייחסות לגבי יכולתו של הזקן לטפל בענייניו הגופניים וכן ברכושו, האם קיים צורך במינוי אפוטרופוס בעניינו ויכולתו של הזקן להביע את דעתו לעניין מינוי האפוטרופוס עליו.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60