מעבר למעון אחר

סעיף 29 לתקנות הפיקוח על המעונות- 2001, קובע כי מעבר למעון אחר יכול להתבצע על פי רצון הזקן, במידה והמעון נסגר או על פי בקשת המעון כאשר הזקן אינו מתאים להמשיך ולהתגורר בו מבחינה תפקודית וזאת לאחר מילוי דוח סוציאלי ודוח רפואי- תפקודי מעודכנים אודות מצבו.

במידה והקשיש או אפוטרופוס עליו, רואה כי הקשיש נפגע מהחלטת המעון להעבירו למחלקה אחרת או למעון אחר, ביכולתם לפנות לועדת הערר שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים לשם כך ובה חברים: רופא, משפטן בעל ותק של חמש שנים, מפקח מחוזי, מנהל המעון ונציג הדיירים.

החומר לוועדה ישלח לשירות לזקן בירושלים ויכלול:

  • טופס מידע רפואי- סיעודי
  • דוח סוציאלי
  • מכתב פנייה מאת הזקן/ אפוטרופוס עליו או משפחתו המפרט את הסיבות לפנייה
  • החלטת ועדת הקבלה במעון כי מצבו התפקודי או הקוגניטיבי של הזקן השתנתה
  • רשימת תרופות ובדיקות מעבדה

לאחר קבלת החומר יוזמנו נציגי הצדדים ודבריהם ישמעו בפני הועדה.

החלטת הועדה תינתן בתוך 14 ימים והינה מחייבת.

למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של אש"ל:

http://www.eshelnet.org.il/?catid={3DD9BB27-4654-4094-821E-0BCE9B042BCF}

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60